Савдолар

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Илмий -тадқиқот муассасаларига лаборатория асбоб-ускуналарини етказиб бериш учун тендер савдолари такроран ўтказилади

Ўзбекистон Республикаси Президентининг2018 йил 1 ноябрдаги ПҚ-3365-сон қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг
Илмий -тадқиқот муассасаларига лаборатория асбоб-ускуналарини етказиб бериш учун тендер савдоларини такроран ўтказиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан, лаборатория асбоб-ускуналар, зарур сарф материаллари ва бутловчи қисмлари билан таъминлаш бўйича тендер танловини такроран қуйидагиларга асосан ўтказмоқда:

Жами суммаси 3 890 826,00АҚШ доллари, шу жумладан:

лот №1 – 484 000 АҚШ доллари

лот №19 -  12 156АҚШ доллари

лот №2 - 340 000АҚШ доллари

лот №20 - 136 761 АҚШ доллари

лот №3 – 75 000 АҚШ доллари

лот №21 - 43 584 АҚШ доллари

лот №4 – 142 253 АҚШ доллари

лот №22 - 17 498  АҚШ доллари

лот №5 – 58 261 АҚШ доллари

лот №23 -100 087 АҚШ доллари

лот №6 -  226 354 АҚШ доллари

лот №24 -120 000 АҚШ доллари

лот №7 –99 000 АҚШ доллари

лот №25 - 139 433АҚШ доллари

лот №8 –  308 112 АҚШ доллари

лот №26 - 109 411АҚШ доллари

лот №9 – 83 220 АҚШ доллари

лот №27 - 41 130АҚШ доллари

лот №10 – 28 902АҚШ доллари

лот №28 - 4 560АҚШ доллари

лот №11 – 62 946 АҚШ доллари

лот №29 - 27 016АҚШ доллари

лот №12 – 84 676  АҚШ доллари

лот №30 - 27 732АҚШ доллари

лот №13 – 13 769АҚШ доллари

лот №31 -155 586 АҚШ доллари

лот №14 – 57 100 АҚШ доллари

лот №32 -208 658 АҚШ доллари

лот №15 –95 603 АҚШ доллари

лот №33 -88 800 АҚШ доллари

лот №16 –26 400АҚШ доллари

лот №34 -101 143АҚШ доллари

лот №17 –37 700 АҚШ доллари

лот №35 -177 000 АҚШ доллари

лот №18 –  9 976 АҚШ доллари

лот №36 -147 000 АҚШ доллари

 

Тендерда иштирок этувчи иштирокчилар қуйидаги ҳолларда малака танловига қўйилмайди:

- малака танлови учун зарур хужжатлар тўпламини белгиланган муддатларда тақдим этмаганлар;

- қайта ташкил этилиши, тугатилиш ёки банкротлик холатлари мавжудбўлганда;

- “Харидор” билан суд ёки арбитраж жараёнлари мавжуд холатларида;

- инсофсизижрочиларнингягонареестридақайд этилиши холатларида;

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд холатларида;

- солиқ имтиёзлари бериладиган давлат ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлган холатларида;

- молиявий операциялар амалга ошириш жараёнида (офшор зоналарда) ахборотни ошкор қилинмаслиги ва тақдим этилмаслиги холатларида.

Иштирокчилар тендер ҳужжатини dxarid.uzex.uz махсус ахборот портали ҳамда  www.tenderweek.com веб-саҳифалариорқали маълумот олишлари мумкин.

Таклифни таъминлаш шакли- пул ўтказиш йўли заклат суммаси тўлаш билан ёки банк кафолати остида таъминланади.

лот №1 - 4840,00 АҚШ доллари

лот №19 - 121,56АҚШ доллари

лот №2 - 3400,00 АҚШ доллари

лоту №20 - 1367,61 АҚШ доллари

лот №3 - 750,00 АҚШ доллари

лот №21 - 435,84 АҚШ доллари

лот №4 - 1422,53 АҚШ доллари

лот №22 - 174,98 АҚШ доллари

лот №5 - 582,61 АҚШ доллари

лот №23 - 1000,87 АҚШ доллари

лот №6 - 2263,54 АҚШ доллари

лот №24 - 1200,00 АҚШ доллари

лот №7 - 990,00 АҚШ доллари

лот №25 - 1394,33 АҚШ доллари

лот №8 - 3081,12 АҚШ доллари

лот №26 - 1094,11 АҚШ доллари

лот №9 - 832,20 АҚШ доллари

лот №27 - 411,30 АҚШ доллари

лот №10 - 289,02 АҚШ доллари

лот №28 - 45,60 АҚШ доллари

лот №11 - 629,46 АҚШ доллари

лот №29 - 270,16 АҚШ доллари

лот №12 - 846,76 АҚШдоллари

лот №30 - 277,32 АҚШ доллари

лот №13 - 137,69 АҚШ доллари

лот №31 - 1555,86 АҚШ доллари

лот №14 - 571,00 АҚШ доллари

лот №32 - 2086,58 АҚШ доллари

лот №15 - 956,03 АҚШ доллари

лот №33 - 888,00 АҚШ доллари

лот №16 - 264,00 АҚШ доллари

лот №34 - 1011,43 АҚШ доллари

лот №17 - 377,00 АҚШ доллари

лот №35 - 1770,00 АҚШ доллари

лот №18 - 99,76 АҚШ доллари

лот №36 - 1470,00 АҚШ доллари

 

- Тендерда иштирок этувчи хорижий иштирокчилар учун:

валюта ҳисобрақами20203840300826238001 Тошкент шаҳри ТИФ Миллий банк Амалиёт бошқармаси, МФО 00451, СТИР 305166715, SWIFT NBFA UZ 2X

- Ўзбекистон Республикаси резидентлари учун:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси.

Ғазна ҳисобварағи  23402000300100001010 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкиҲККМ Бош бошқармаси

МФО 00014, ИНН 201122919

ШХР 400110860262737950100254001

Инновацион ривожланиш вазирлиги

СТИР 305166715, ОКЭД 84 111

Саволлар ёки тушунмовчиликга эхтиёж туғилганда иштирокчилар хат орқали қўйидаги манзилга мурожат қилишлари мумкин: Инновацион ривожланиш вазирлиги, Тошкент шаҳри, Тарас Шевченко кўчаси 1. Ваколатли ходимлар: Сарварбек Тахиров – Илмий стажировкалар ва илмий лаборатория асбоб-ускуналари ҳаридини ташкил этиш бўлим бошлиғи +(998) 90 989 24 05,S.takhirov@mininnovation.uz; Кабашев Тоиржон – Бош мутахассис+ (9989) 93 180 69 29, toir1981@mail.ru

Иштирокчи алохида конвертларда иккита хужжат тўпламини битта асл ва битта нусхасини тақдим этиши керак. Ҳар бир тўпламда ташқи ва ички конвертлар (техник ва молиявий таклифи) бўлиши керак. Шу билан бирга, хар бир лот учун хужжатлар алоҳида тақдим этилади.

Иштирокчиларнинг танлов таклифлари 2019 йил 18 апрелдан - 2019 йил 17 майгача, Тошкент вақти билан 18:00 гачақуйидаги манзил бўйича қабул қилинади:

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Тошкент ш., Тарас Шевченко 1.

 

Илова

Тендер ҳужжатлари қоидалари маълумоти сўров шакли

Иштирокчи ташкилот бланкида (агар мавжуд бўлса)

Ташкилот номи«________________________» Манзили:________________________________

телефон.: ____________факс:________________email:________________

 ____ __________-сон__________ - сонига _____________ дан

 

Кимга:

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги

Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Т.Шевченко кўчаси, 1,

Телефон: +998 (90) 989-24-05; +998(93) 180-69-29

E-mail: S.takhirov@mininnovation.uztoir1981@mail.ru

Ҳурматли тендер комиссияси раиси

 

Лаборатория асбоб-ускуналар, зарур сарф материаллари ва бутловчи қисмлари билан таъминлаш бўйича қуйидагиларга мувофиқ тендер ҳужжатига аниқлик киритилишини сўраймиз:

№т/р

 

Тендер ҳужжатлари бўлими

 

Тендер ҳужжатига аниқлик киритиш керак бўлган банд

Тендер ҳужжатига аниқлик киритиш учун сўров мазмуни

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушбу сўров бўйича маълумотларни кўрсатилган манзилга юборинг [почта адреси, электрон почта манзили, факс рақами]

Ҳурмат билан,

(сана, ой, йил)

(Сўровгаимзо қўйган масъул шахснинг лавозими) (имзо)      (И. Ш. О.)

М.Ў.