Техника фанлари

“Техника фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш кенгаши
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Ризаев Анвар Абдуллаевич

 

 

Султанов Тахиржон Закирович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, бош илмий ходим

ИТК раиси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Илмий ишлар ва инновациялари бўйича проректор

техника фанлари доктори, профессор

 

 

 

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

 

 

Киритилди

2.

Камалов Наджимитдин Зайнутдинович

 

Имамов Шавкат

“Пахтасаноат” илмий маркази лаборатория мудири,

ИТК раис ўринбосари

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти бўлим бошлиғи

техника фанлари доктори, профессор

 

 

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

 

 

Киритилди

3.

Тоиров

Олимжон Зувурович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, электр машиналари кафедраси мудири,

ИТК илмий котиби

техника фанлари доктори

Қолдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.

Мухаммадиев Давлат Мустафаевич

 

Ахмедов Хамидулла Абдухошимович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, бош илмий ходим

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти катта илмий ходими

техника фанлари доктори, профессор

 

 

PhD (техника фанлари бўйича фалсафа доктори)

 

Чиқарилди

 

 

Киритилди

6.

Файзибаев Шерзод Сабирович

 

Мухамедова Зиёда Гафуржановна

Тошкент темир йўл муҳандислари институти профессори

 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти доценти

техника фанлари доктори, профессор

 

PhD (техника фанлари бўйича фалсафа доктори)

 

Чиқарилди

 

 

Киритилди

7.

Янгиев

Асрор Адилхакович

 

 

 

 

 

Камалов Толяган Сиражиддинович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари ва муҳандислик конструкциялари” кафедраси профессори в.б.институти “Гидротехника иншоотлари

 

“Ўзбекэнерго” АЖ Илмий-техника маркази лаборатория мудири

 

техника фанлари доктори

 

 

 

 

техника фанлари доктори, профессор

 

Чиқарилди

 

 

 

 

 

Киритилди

8.

Йўлдошев Абдурахим Темирович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти,

катта илмий ходим

техника фанлари номзоди, катта илмий ходим

Қолдирилди

9.

Сулаймонов Рустам Шинникович

“Пахтасаноат илмий маркази”

бош илмий ходими

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

10.

Матчанов

Рафик Досчанович

«O’zagrotex-sanoatxolding» ХК

раисини илмий техника

бўйича маслаҳатчиси

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

11.

Ахметов

Адилбек Агабекович

“Трактор” Махсус конструкторлик бюроси бош илмий ходими

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

12.

Нигматова Фатима Усмановна

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

13.

Мирзаев Қахрамон Қаршибоевич

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Механика факультети декани

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

14.

Норчаев

Даврон Рустамович

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот инситути

етакчи илмий ходим

техника фанлари доктори

Қолдирилди

15.

Джўраев

Анвар

Жўраевич

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

16.

Абдуазимов Анвар Даниярович

Тошкент давлат техника университети  кафедра мудири

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

17.

Куранбаев Бахтиёр Ражабович

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот инситути катта илмий ходими

техника фанлари номзоди

Қолдирилди

18.

Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, курилиш ва эксплуатацияси институти

бош илмий ходим

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

19.

Сайдахмедов Равшан Халходжаевич

 

Клычев Шавкат Исакович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Конструторлик бюро ва тажриба ишлаб чиқариш Илмий техника маркази директори

техника фанлари доктори, профессор

 

 

техника фанлари доктори, профессор

 

Чиқарилди

 

 

Киритилди

20.

Эргашев

Рустам

Рахимович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институти

етакчи илмий ходими

техника фанлари доктори

Қолдирилди

21.

Хужаев Исматулла Кушаевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим

техника фанлари доктори

Қолдирилди

22.

Гулямов

Гияс

 

Хошимов Фозилджан  Абидович

“Фан ва тараққиёт” ДУК, лаборатория мудири

 

“Ўзбекэнерго” АЖ Илмий-техника маркази лаборатория мудири

техника фанлари номзоди

 

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

Киритилди

23.

Хамидов Шухрат Вахидович

Мувофиқлаштирувчи диспетчерлик маркази етакчи мутахассиси

техника фанлари доктори

Янги киритилди

24.

Хакимов

Музаффар

 Хабибуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлик ва энергия тежамкорлик бўйича департамент директори

 

Янги киритилди

25.

Садуллаев Эсо Файзуллаевич

“Ўзэнергоинженеринг” АЖ техник департамент бошлиғи

Техника фанлари номзоди

Янги киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август