Математика, физика, механика фанлари

“Математика, физика ва механика фанлари  бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.                   

Далиев

Хожакбар Султанович

Тошкент шаҳридаги “МЭИ” миллий тадқиқот  университети федерал давлат олий таълим муассасаси филиалининг ижрочи директори,

ИТК раиси

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

2.                   

Жабборов Насриддин

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Математик анализ” кафедраси профессори,

ИТК раис ўринбосари

физика-математика фанлари доктори, профессор

Киритилди

3.                   

Элов

Ботир

Болтаевич

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети доценти,

ИТК илмий котиби

физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Киритилди

4.                   

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.                   

Худойбердиев Аброр

Хакимович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Алгебра ва функционал анализ” кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори

Қолдирилди

6.                   

Насриддинов Сафилло Саидович

Яримўтказгичлар физикаси ва микро-электроника илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари

физика-математика фанлари доктори

Киритилди

7.                   

Алимов

Шавкат Орифжанович

Ўзбекистон Фанлар академияси академиги

физика-математика фанлари доктори, профессор,

академик

Қолдирилди

8.                   

Нуритдинов Салохутдин

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Астрономия” кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

9.                   

Артиков Турдиали

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Механика ва иншоотларни сейсмик мустаҳкамлиги институти,

бош илмий ходим

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

 

10.               

Азаматов

Закир

Тахирович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Яримўтказгичлар физикаси ва микро-электроника илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

11.               

Халджигитов Абдували Абдисаматович

Тошкент ахборот

технологиялари универсииети Самарқанд филиали директори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

12.               

Умирзаков Болтахужа Ерматович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

“Умумий физика” кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

13.               

Турсунов

Эргаш Махкамович

Ядро физикаси институти

лаборатория мудири

физика-математика фанлари доктори,

катта илмий ходим

Киритилди

14.               

Расулов Абдужаббор Сатторович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Математик моделлаштириш ва информатика” кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

15.               

Мавлонов

Тохир

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти “Назарий ва қурилиш механикаси” кафедраси профессори

техника фанлари доктори, профессор

Киритилди

16.               

Пайзиев

Шермухамад

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ион плазма ва лазер технологиялари институти бош илмий ходими

физика-математика фанлари доктори,

бош илмий ходим

Киритилди

17.               

Хусанбоев

Ёқубжон Муҳаммаджонович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Математика институти “Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика” бўлими мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

18.               

Чилин

Владимир Иванович

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети “Алгебра ва функционал анализ” кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

19.               

Бозоров

Эркин

 Хаджиевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институти етакчи илмий ходими

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

20.               

Ахмедов

Акром

Бурхонович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Механика ва математика моделлаштириш” кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

 

21.               

Ашуров

Хатам

Бахронович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ион-плазма ва лазер технологиялари институти директори

техника-фанлари доктори, катта илмий ходим

Қолдирилди

22.               

Зайнабидинов

Сиражидин Зайнабидинович

Андижон давлат университети профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор, академик

Киритилди

23.               

Рахимов Абдуғофир Абдумаджидович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, “Алгебра ва функционал анализ” кафедра профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

 

24.               

Холбаев

Исабек

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Ядро физикаси” кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

 

25.               

Эгамбердиев

Бахром Эгамбердиевич

Тошкент Давлат техника университети профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

 

26.               

Хўжаёров

Бахтиёр

Самарқанд Давлат университети  “Амалий математика”

кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

27.               

Сулайманов Султан Хамидович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Материалшунослик институти, катта илмий ходим

физика-математика фанлари номзоди

Киритилди

 

28.               

Каримов

Эркин Тўлқинович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Математика институти, катта илмий ходим

физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

Киритилди

 

29.               

Арипов

Хайрулла Кабилович

Тошкент ахборот технологиялари университети “Физика” кафедраси профессори

физика-математика фанлари доктори,

профессор

Киритилди

 

 

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август