Кимё фанлари

“Кимё фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Мухамедиев Мухтор

Ганиевич

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети профессори,

ИТК раиси

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

2.

Матчанов

Олим

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти, лаборатория мудири

ИТК раиси ўринбосари

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

3.

Қутлимуродова Нигора

Бекчанов Даврон Жумазарович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети профессори

Чирчиқ давлат педагогика институти кафедра мудири

ИТК илмий котиби

кимё фанлари доктори, профессор

кимё фанлари доктори, доцент

Чиқарилди 

 

 

Киритилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Илмий котиб

филология фанлари доктори, профессор

Колдирилди

5.

Бабаев

Бахром

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти, лаборатория мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

6.

Магрупов

Фарход

 

Тошкент кимё технология институти, профессор

кимё фанлари доктори,

профессори

Қолдирилди

7

Шарипов Хасан Турапович

Ислом Каримов номидаги Тошкент Давлат техника универсииетти Фан ва таррақиёт унитар корхонасининг лабораторияси мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

8.

Тураев

Хайит Худайназарович

Термиз давлат университети кимё ва технология факультети декани

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

 

9

Рўзимуродов Олим Нaрбекович

Тошкент шахридаги Турин политехника университети профессори

кимё фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

10

Боймирзаев Азамат

Наманган муҳандислик-технология институти профессори

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

11

Юнусов Мирахмад Пулатович

Ўзбекистон фармацевтика илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири

техника фанлари доктори, профессор, ЎзР фан арбоби

Янги киритилди

12.

Мирзақулов Холтўра Чориевич

Тошкент кимё технология институти профессори

техника фанлари доктори, профессор

 

Қолдирилди

13

Рахманбердиева Рано

ЎзФА Ўсимликлар кимёси лабораторияси мудири

кимё фанлари доктори, катта илмий ходим

Янги киритилди

14.

Даминова

Шахло

Ислом Каримов номидаги Тошкент Давлат техника универсииетти Япон маркази илмий ходими

кимё фанлари доктори

Қолдирилди

15.

Кодирова Шахноза

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Кимё факултети декани

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

16

Махкамов Музаффар

Ўзбекистон Миллий университети профессори

Кимё фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

17.

Максумова Ойтура

Тошкент кимё технология институти, профессор

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

18.

Вохидова

Ноира

Раимовна

Ўзбекистон Республикаси

Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти лаборатория мудири

кимё фанлари доктори

Қолдирилди

19.

Жумаева Дилноза Жўраевна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти етакчи илмий ходими

Т. ф. д., етакчи илмий ходим

Қолдирилди

20

Турдиалиева Шахзода

Исматуллаевна

Ислом Каримов номидаги Тошкент техника университети доценти Умумий кимё кафедраси

PhD, доцент

Қолдирилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август