Кимё фанлари

“Кимё фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Исми шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Кодиров Тулкин Жумаевич

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти профессори, ИТК раиси

кимё фанлари

Колдирилди

2.

Бабаев Бахром

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, ИТК раис ўринбосари

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

3.

Ихтиёрова Гулнора Акмалжоновна

Тошкент Давлат техника университети, кафедра мудири, ИТК илмий котиби

кимё фанлари доктори, профессор

Колдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

Филология фанлари доктори, профессор

Колдирилди

5.

Абед Нодира Сойибжоновна

Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” давлат унитар корхонаси директории

кимё фанлари доктори, профессор

Колдирилди

6.

Сиддиков Абдужалил

Тошкент кимё-технология  институти, Умумий кимё кафедраси мулири профессор,

кимё фанлари доктори, профессор

Чикарилди

Тўраев Хаит

Термез давлат универнситети кимё технология факультети декани

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

7.

Рахимов Тохир Хакимович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра доценти

кимё фанлари доктори

Қолдирилди

8.

Шарипов Хасан Туропович

Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” давлат унитар корхонаси, илмий ишлар бўйича

кимё фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Рахмонбердиев Ғаппор

Тошкент кимё-технология институти, кафедра профессори

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

9.

Сманова Зулайхо Арсланалиевна

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Акбаров Хамдам Икромович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

10.

Атаханов Абдумутолиб Абдупатто ўғли

Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти лаборатория мудири

техника фанлари доктори, катта илмий ходим

Чиқарилди

Жураев Асрор Бахтиёр ўғли

Тошкент кимё-технология институти, Таълим сифатини назорати бўлим бошлиғи

техника фанлари доктори, доцент

Киритилди

11.

Эргашев Ойбек Каримович

Наманган мухандислик институти Кимёвий тенхнология факультети декани

кимё фанлари доктори,

Қолдирилди

12.

Бекчанов Давронни ўрнига

Чирчик Давлат педагогика институти, кафедра мудири

кимё фанлари доктори, доцент

Чиқарилди

Мирзақулов Холтўра Чориевич

Тошкент кимё технология институти малака ошириш маркази директори

техника фанлари доктори, профессор

Киритилди

13.

Зиёдуллаев Одилжон Эгамбердиевич

Чирчик Давлат педагогика институти, илмий ишлар бўйича проректор

кимё фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Юнусов Мирахмат Пулатович

Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

14.

Сагдиев Наиль

Фанлар Академияси  Биоорганик кимё институти лаборатория мудири

кимё фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

15.

Юсупбеков Ахмаджон

Фан ва тараққиёт ДУК ходими

кимё фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Ходжаниязов Хамид

ЎзФА Ўсимлик моддалар кимёси институти

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

16.

Мухамедиев Мухтаржон Ганиевич

Ўзбекистон Миллий университети, полимерлар кимёси кафедраси профессори,

кимё фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Икромов Абдувахоб

Тошкент кимё-технология институти, кафедра профессори

кимё фанлари доктори, профессор

Киритилди

17.

Кодиров Ориф

НПП ООО илм фан технологиялар катта илмий ходим

Кимё фанлари номзоди

Колдирилди

18

Кадирова Зухра Чингизовна

Ўзбекистон Япон Ёшлар маркази лаборатория мудири

Кимё фанлари номзоди

Чиқарилди

Даминова Шахло

Ўзбекистон Япон Ёшлар маркази лаборатория мудири

Кимё фанлари номзоди

Киритилди

19.

Маҳкамов Музаффар

Ўзбекистон Миллий университети доценти

Кимё фанлари доктори

Чиқарилди

Гафурова Дилфуза

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири

 

Киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август