Иқтисодиёт ва ҳуқуқ фанлари

Иқтисод ва ҳуқуқ фанлари Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Умаров

Сухроб Рустамович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва мухандислик институти “Иқтисодиёт” кафедраси профессори,

ИТК раиси

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Киритилди

2.

Отажонов

Аброр

Анварович

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари,

ИТК раиси ўринбосари

юридик фанлар доктори, профессор

Киритилди

3.

Хамидова Фаридахон Абдулкарим қизи

Тошкент молия институти “Халқаро молия-кредит” кафедраси доценти,

ИТК Илмий котиби

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Илмий котиб

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.

Назарова

Фотима Хакимовна

Тошкент молия институти “Менежмент” кафедраси профессори

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

6.

Рахмонқулова Нилюфар Ходжиакбаровна

Жахон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Халқаро хусисий хуқуқ ва фуқоролик-хуқуқий фанлар” кафедраси доценти

юридик фанлар доктори, доцент

Қолдирилди

7.

Каримов

Нарбой

Ғаниевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

8.

Ирисбекова Мавлюда Наринбаевна

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти “Транспорт логистикаси” кафедраси профессори

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Киритилди

9.

Хотамов

Комил Раббимович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири

иқтисодиёт фанлари доктори

Қолдирилди

10.

Валиев

Бобур

Ботирович

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги макроиқтисодий тадқиқотлар ва прогнозлаштириш институти

“Молия бозори ва молия-банк тизимини ривожлантиришнинг методологик муаммолари”

сектори мудири

Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Киритилди

11.

 

Голышева

Елена Вячеславовна

 

Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси ҳузуридаги “Туризмни ривожлантириш институти” директори

иқтисод фанлари номзоди

Киритилди

12.

Султанов

Баходир Файзуллаевич

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий тадқиқот институти директори

иқтисод фанлари номзоди, катта илмий ходим

Киритилди

13.

Атажанова Динара Салимжановна

Тошкент давлат юридик университети “Меҳнат ҳуқуқи” кафедраси мудири

юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Қолдирилди

14.

Хакимов

Равшан Тўлқинович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети “Халқаро оммавий хуқуқ ва фуқаролик-ҳуқуқий фанлар”  профессори

юридик фанлари номзоди,

профессор

Қолдирилди

15.

Расулов Дилмурод Мирзаахмедович

Тошкент давлат Иқтисодиёт университети профессори

 

иқтисод фанлари доктори,профессор

Киритилди

16.

Юсупджанов Одил Абдугафурович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети,  “Халқаро оммавий хуқуқ ва фуқаролик-хуқуқий фанлар” кафедраси доценти

юридик фанлари номзоди, доцент

Киритилди

17.

Нарзуллаев

Олим

Холмаматович

Тошкент давлат юридик университети “Экологик хуқуқ” кафедраси доценти

юридик фанлар номзоди, доцент

Киритилди

18

Нажимов Маҳмуд Камолиддинович

Тошкент давлат юридик университети профессори

юридик фанлар номзоди, профессор

Киритилди

19.

Миразов

Даврон

Миллий гвардия ҳарбий

институти, кафедра мудири

юридик фанлар доктори, профессор

Киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август

 

ДАВЛАТ ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА БАЖАРИЛИШИ 2018-2019 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ИННОВАЦИЯ ИШЛАРИ РЎЙХАТИ
Лойиҳа шифри Лойиҳа мавзуси Ижрочи ташкилотнинг
номи
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш.
1 2   4 5
ЖАМИ
  УМЭД-44
82 ИЗ-201709256   Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Самарходжаев Батыр Билялович

  

Иқтисод_ҳуқуқ_фанлари_лойиҳалари