Иқтисодиёт ва ҳуқуқ фанлари

Иқтисод ва ҳуқуқ фанлари Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Умаров

Сухроб Рустамович

Мехмонов Султонали

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва мухандислик институти “Иқтисодиёт” кафедраси профессори,

ИТК раиси

Тошкент молия институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

2.

Отажонов

Аброр

Анварович

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари,

ИТК раиси ўринбосари

юридик фанлар доктори, профессор

Қолдирилди

3.

Хамидова Фаридахон Абдулкарим қизи

Халикулова

Гулзода

Тошкент молия институти “Халқаро молия-кредит” кафедраси доценти,

ИТК Илмий котиби

Тошкент молия институти “Халқаро молия-кредит” кафедраси доценти

 

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

 

Киритилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Илмий котиб

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.

Назарова

Фотима Хакимовна

Тошкент давлат Шарқшунослик институти “Менежмент” кафедраси профессори

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

6.

Рахмонқулова Нилюфар Ходжиакбаровна

 

Пўлатов Бахтиёр Халилович

Жахон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Халқаро хусисий хуқуқ ва фуқоролик-хуқуқий фанлар” кафедраси доценти

Бош прокуратура Академиясининг Қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этиш кафедраси профессори

юридик фанлар доктори, доцент

 

 

 

юридик фанлар доктори, профессор

 

 

Чиқарилди

 

Киритилди

7.

Каримов

Нарбой

Ғаниевич

Абдурахманова Гулнора Каландаровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи

Тошкент давлат иқтисодиёт университетиИқтисодиёт факультети декани

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

иқтисод фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

8.

Ирисбекова Мавлюда Наринбаевна

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти “Транспорт логистикаси” кафедраси профессори

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

9.

Хотамов

Комил Раббимович

 

Ғойипназаров Санжар Баходирович

 

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири

 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Меҳнат иқтисодиёти ва  социологияси” кафедраси мудири в.в.б.

 

иқтисодиёт фанлари доктори

 

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа

доктори (PhD). доцент

Чиқарилди

 

 

 

Киритилди

10.

Валиев

Бобур

Ботирович

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги макроиқтисодий тадқиқотлар ва прогнозлаштириш институти

“Молия бозори ва молия-банк тизимини ривожлантиришнинг методологик муаммолари”

сектори мудири

Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Қолдирилди

11.

 

Голышева

Елена Вячеславовна

 

Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш Давлат қўмитаси ҳузуридаги “Туризмни ривожлантириш институти” директори

иқтисод фанлари номзоди

Қолдирилди

12.

Султанов

Баходир Файзуллаевич

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий тадқиқот институти директори

иқтисод фанлари номзоди, катта илмий ходим

Қолдирилди

13.

Қодиров Абдумалик Маткаримович

ТАТУ Фарғона филиали компьютер инженеринг факулььети декани

иқтисод фанлари номзоди

Янги киритилди

14.

Атажанова Динара Салимжановна

 

Рўзиназаров Шухрат Нуралиевич

Тошкент давлат юридик университети “Меҳнат ҳуқуқи” кафедраси мудири

 

Тошкент давлат юридик университети профессори

юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

 

юридик фанлар доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

Киритилди

15

Хакимов

Равшан Тўлқинович

 

Каримов Хуршид Акромович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети “Халқаро оммавий хуқуқ ва фуқаролик-ҳуқуқий фанлар”  профессори

Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат кафедраси бошлиғи

юридик фанлари номзоди,

профессор

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD).

Чиқарилди

 

 

Киритилди 

16.

Расулов Дилмурод Мирзаахмедович

Тошкент давлат Иқтисодиёт университети профессори

 

иқтисод фанлари доктори,

профессор

 

Қолдирилди

17.

Юсупджанов Одил Абдугафурович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети,  “Халқаро оммавий хуқуқ ва фуқаролик-хуқуқий фанлар” кафедраси доценти

 

юридик фанлари номзоди, доцент

қолдирилди

18

Нарзуллаев

Олим

Холмаматович

Тошкент давлат юридик университети “Экологик хуқуқ” кафедраси доценти

юридик фанлар номзоди, доцент

Қолдирилди

19.

Нажимов Маҳмуд Камолиддинович

Мамасиддиқов Музаффаржон Мусажонович

Тошкент давлат юридик университети профессори

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси

Марказ бошлиғи

юридик фанлар номзоди, профессор

юридик фанлар доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

Киритилди

20

Миразов

Даврон

Миллий гвардия ҳарбий

институти,

кафедра мудири

юридик фанлар доктори, профессор

Қолдирилди

21

Курбанова Дилфуза

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги макроиқтисодий тадқиқотлар ва прогнозлаштириш институти директор ўринбосари, аъзо,

 тел. 909998305, 712372632,

 e-mail:

иқтисодиёт фанлари номзоди,

доцент

Янги киритилди

22

Саттаров Одилжон Бердимуратович

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Мутахассисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш бўйича “Эл-юрт умиди” жамғармаси директори ўринбосари

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

Янги киритилди

23

Тошматов Шухрат Амонович

Давлат бошкарув академияси кафедра мудири

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

Янги киритилди

24.

Рахимова Нигина Хайруллаевна

“Ижтимоий фикр” Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази директори

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

Янги киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август

 

ДАВЛАТ ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА БАЖАРИЛИШИ 2018-2019 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ИННОВАЦИЯ ИШЛАРИ РЎЙХАТИ
Лойиҳа шифри Лойиҳа мавзуси Ижрочи ташкилотнинг
номи
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш.
1 2   4 5
ЖАМИ
  УМЭД-44
82 ИЗ-201709256   Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Самарходжаев Батыр Билялович

  

Иқтисод_ҳуқуқ_фанлари_лойиҳалари