Иқтисодиёт ва ҳуқуқ фанлари

 “Иқтисод ва ҳуқуқ фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш

ТАРКИБИ

 

 

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

1.

Ахмеджанов Каримжон Бакиджанович

Тошкент Давлат иқтисодиёт университети “Молиявий таҳлил ва аудит” кафедраси профессори

Илмий-техник кенгаш раиси

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

2.

Мамасиддиқов Музаффаржон Мусажонович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Марказ бошлиғи

Илмий-техник кенгаш раис ўринбосари

юридик фанлар доктори, профессор

 

3.

Қўзиева Наргиза Ромазоновна

Тошкент молия институти, факультет декани

Илмий-техник кенгаш котиби

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

4.

Пўлатов Бахтиёр Халилович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этиш кафедраси профессори

юридик фанлар доктори, профессор

5.

Абдурахманова Гулнора Каландаровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори

иқтисод фанлари доктори, профессор

6.

Арсланова Дилбархон Хасановна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

7.

Ғойипназаров Санжар Баходирович

 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Инсон ресурсларини бошқариш” кафедраси мудири

 

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа

доктори (PhD) доцент

8.

Фарманов Тўлқин Хайитмуродович

 

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш маркази директорининг биринчи ўринбосари в.в.б

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

9.

Убайдуллаев Кайрулла

Қорақалпоғистон давлат университети кафедра мудири

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

10.

Худойкулов Садриддин Каримович

Тошкент Давлат иқтисодиёт университети Ёшлар билан ишлаш бўйича проректор

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

11.

Қодиров Абдумалик Маткаримович

 

Тошкент ахборот технологиялар университети Фарғона филиали компьютер инженеринг факулььети декани

иқтисодиёт фанлари номзоди

 

12.

Каримов Хуршид Акромович

Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат кафедраси бошлиғи

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

13.

Расулов Дилмурод Мирзаахмедович

Тошкент давлат Иқтисодиёт университети профессори

 

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

14.

Камалова Дилдора Ғайратовна

Тошкент давлат юридик университети кафедра мудири

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

15.

Аимбетов Нагмет Каллиевич

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлими раиси

 

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик

16.

Курбанова Дилфуза

 

 

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги Макроиқтисодий тадқиқотлар ва прогнозлаштириш институти директор ўринбосари

иқтисодиёт фанлари номзоди,

доцент

 

17.

Саттаров Одилжон Бердимуратович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Эл-юрт умиди” жамғармаси директори ўринбосари

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

18.

Эгамбердиев Фармонқул

 

Ўзбекистон миллий университети, “Иқтисодиёт назарияси” кафедраси профессори

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

19.

Рахимова Нигина Хайруллаевна

 

“Ижтимоий фикр” Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази директори

иқтисодиёт фанлари доктори,

профессор

20.

Азизов Нигмонжон Пардаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кафедра бошлиғи

юридик фанлар доктори (DSc), доцент

21.

Рахмонова 

Сурайё Махмудовна

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби кафедра мудири

юридик фанлар доктори (DSc), профессор

22.

Тулаганова Гулчехра Захитовна

Тошкент давлат юридик университети Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва адвокатура кафедраси

юридик фанлари доктори, профессор

23.

Кадиров Эшмухамад Омантурдиевич

Тошкент давлат юридик университети Конституциявий ҳуқуқ кафедраси доценти

юридик фанлари доктори

24.

Ашуров Зуфар Абдуллоевич

Хусусийлаштириш, рақобат ва корпоратив бошқарувни ривожлантириш муаммоларини тадқиқ этиш маркази

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD

25.

Эштаев Алишер Абдуғаниевич

Туризмни ривожлантириш қўмитаси бошқарма бошлиғи

иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

26.

Махкамова Шахло Юлчиевна

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Бюджет солиқ тадқикотлари институти

иқтисодиёт фанлари номзоди

27.

Солиев Ахмаджон

Наманган мухандислик-технология институти

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

28.

Нуримбетов Равшан Ибрагимович

Тошкент архитектура-қурилиш институти, илмий-ишлар ва инновациялар бўйича проректори

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Хорижий аъзолар

29.

Максүдүнов Азамат Орозбекович

“Манас” Қирғиз-Турк университети

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD, доцент

30.

Зарова Елена Викторовна

Москва хукумати ҳузуридаги ДБИ “Таҳлилий марказ”

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

31.

Малей Елена Борисовна

Палоцк давлат Университети (Белорусь)

иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Илмий-техник кенгаш таркиби:
 

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август
2021 йил Январь