Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари

“Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш

ТАРКИБИ

 

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

1.       

Бабоев Саидмурод Кимсанбоевич

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Илмий-техник кенгаш раиси

биология фанлари доктори

2.       

Норкулов Усмонқул

 

Ўзбекистон Республикаси Тошкент давлат аграр университети

Илмий-техник кенгаш раис ўринбосари

қишлоқ хўжалик фанлари доктори профессори

3.       

Қодирова Дилрабо Абдукаримовна

 

Тошкент давлат аграр университети

Илмий-техник кенгаш котиби

биология фанлари доктори, профессор

4.       

Ахмедов Жамолхон Хўжахонович

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий текшириш институти

биология фанлари доктори, лаборатория мудири

5.       

Салохиддинов Абдухаким Темирхўжаевич

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти проректори

техника фанлари доктори, профессор

6.       

Жабборов Зафар

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

биология фанлари доктори

7.       

Хўжамшукуров Нортожи

Кимё-технологиялар институти профессори

биология фанлари номзоди

8.       

Акромов Умидилла Икромджонович

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим

9.       

Уразкелдиев Абдувохид

Ўзбекистон Республикаси Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти (ИСМИТИ) директори ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент

10.   

Турганбаев Рузимбай Уразбаевич

Самарқанд ветеринария медицинаси Нукус филиали илмий ишлар ва инновациялар бӯйича директор ӯринбосари

қишлоқ хӯжалик фанлари доктори, профессор

11.   

Аллашов Бахром Давлетбаевич

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим

12.   

Нагиметов Орахбай

Қорақалпоғистон Деҳкончилик илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходим

қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

13.   

Матякубов Бахтиёр

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

14.   

Қурбонов Абдулла Рухуллаевич

Балиқчилик илмий тадқиқот институти

қишлоқ ҳўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

15.   

Гулмуродов Рисқибой Абдиевич

Тошкент Давлат Аграр университети

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

16.   

Хофизов Бахриддин Турдиевич

Ўрмон хўжалиги илмий тақдиқот институти

қишлоқ хўжалиги  фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

17.   

Жўраев Фазлиддин Ўринович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти Бухоро филиали

техника фанлари  доктори Доцент

18.   

Болтаев Сайдулла Мақсудович

Жиззах давлат педагогика институти

қишлоқ хўжалик фанлари доктори

19.   

Набиев Саидғани Мухтарович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори, профессор

20.   

Убайдуллаева Хуршида Абдуллаевна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Геномика ва биоинформатика маркази

биология фанлари доктори, катта илмий ҳодим

21.   

Аюпов Мирзакамол

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Геномика ва биоинформатика маркази

биология фанлари доктори, профессор

22.   

Абдуллаев Файзулла

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот

институти

қишлоқ хўжалиги  фанлари номзоди, катта илмий ҳодим

23.   

Қодирова Гулчехра Хакимовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Микробиология институти

биология фанлари доктори, профессор

 

Хорижий аъзолар

24.   

Тултабаева Тамара Чамановна

Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги Фанлар Академияси Озиқ-овқат саноати ва уни қайта ишлаш илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

техника фанлари доктори, академик

25.   

Юсупов Шамшаддин

Мухтор Авезов номидаги Жанубий Қозоғистон университети, Агросаноат факультети Ўсимликшунослик ва чорвачилик кафедраси доценти

қишлоқ хўжалиги  фанлари номзоди, доценти

26.   

Абдуллаев Абдуманнон

Тожикистон Республикаси фанлар академияси ҳақиқий аъзоси, Ботаника, физиология ва генетика институти  лаборатория мудири

биология фанлари доктори

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил июль 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август

2021 йил Январь