Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳит муҳофазаси

 

“Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш  

ТАРКИБИ

 

Исми шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси

ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.                  

Ахунов

Али Ахунович

ЎзР Фанлар Академияси Биоорганик кимё институти, лабораторяи мудири,                  ИТК раиси

биология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

2.       

Рашидова Дилбар

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти,                                         ИТК раис ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

 

янги

3.       

Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна

Тошкент давлат аграр университети,             ИТК илмий котиби

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

қолдирилди

4.       

Мамадалиева Ноибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

Филология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

5.       

Кучбоев Абдурахим Эргашевич

 

ЎзР Фанлар кадемияси Зоология институти институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори,

профессор

 

қолдирилди

6.       

Сатторов Жўра Сатторович

Ўзбекистон Миллий Университети Биология факультети профессори 

Биологияфанлари доктори, профессор, академик

янги

7.       

Қўзиев Рамазон Қўзиевич

Тупрокшинослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти директори

биология фанлари доктори, профессор

 

янги

8.       

Джуманиязова

Гульнара

Исмаиловна

ЎзР Фанлар Академияси Микробиология институти, "Тупрок микробиологияси" лабораторияси мудири

биология фанлари доктори, профессор

 

қолдирилди

9.       

Буриев Забардаст Тожибоевич

 

ЎзР Фанлар Академияси Геномика ва биоинформатика маркази, директорнинг биринчи ўринбосари

биология фанлари доктори, профессор

 

 

қолдирилди

10.   

Наримонов Абдужалил

ЎзР Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти директори

биология фанлари доктори

 

қолдирилди

11.   

Резаева Софья Мамедовна

ЎзР Фанлар Академияси Ботаника институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори, профессор

 

қолдирилди

12.   

Ахмедова Захро Рахматовна

ЎзР Фанлар Академияси Микробиология институти, микроорганизмлар ферменти лабораторияси мудири

биология фанлари доктори, профессор

 

қолдирилди

13.   

Норкулов Усмон

Тошкент давлат аграр университети профессори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори профессор

қолдирилди

14.   

Хожаев Шомил Турсунович

Ўсимликларни ҳимоя қилиш, илмий-тадқиқот институти

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

қолдирилди

15.   

Анарбоев Азим Раимкулович

Тошкент давлат аграр университети, кафедра мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

 

янги

16.   

Якубов Мурод Одилович

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, Ирригация тизими ва тармоқларни ишлатиш лаборатория бош илмий ходими

Техника фанлари доктори, профессор

янги

17.   

Дўстмуратова Саодат

Тошкент давлат аграр университети профессори

кишлок хужалиги фанлари доктори, профессор

янги

18.   

Хужамшукуров Нортожи

Абдихоликович

Тошкент Кимё-технологиялари институти, факултет декани

Биология фанлари доктори профессори

 

қолдирилди

19.   

Мавлонов Собир

Ветеринария ва чорвочиликни ривожлантириш қўмитаси бўлим бошлиғи

Ветеринария фанлари доктори

янги

20.   

Намазов Шодмон Эргашевич

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лойиҳа раҳбари

кишлок хужалиги фанлари доктори

янги

21.   

Кушаев Ҳабибжон Ҳожибобоевич

Гулистон Давлат университети профессори

биология фанлари доктори, профессор

 

янги

22.   

Гафурова Лазизахон Акрамовна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “АгроЭкоБиотехнология” роҳбари

Техника фанлари доктори

янги

23.   

Садриддинов Азмуддин Садриддинович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академия мухбир аъзоси

Техника фанлари доктори

янги

 Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль

2018 йил декабрь