Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳит муҳофазаси

 “Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

 

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.                   

Хамидов Мухаммадхон

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

“Ирригация ва мелиорация” кафедраси профессори,

ИТК раиси

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

2.                   

Бобоев

Сайфулла Ғафурович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология факультети кафедра мудири,

ИТК раис ўринбосари

биология фанлари доктори, доцент

Қолдирилди

3.                   

Фахруддинова Машкура Фазлуддинова

Тўрақулов Хуршид

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Биология факультети доценти,

ИТК  илмий котиби

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти лаборатория мудири

биология фанлари номзоди, доцент

Биология фанлари номзоди

Аъзо сифатида қолдирилди

 

 

Киритилди

4.                   

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.                   

Закиров

Бахтиёр Сабиржанович

Ахмедов Жамолхон Хўжахонович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти  директори

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ

биология фанлари доктори, профессор

Биология фанлари доктори, лаборатория мудири

Чиқарилди

 

 

Киритилди

6.                   

Давронов Кахрамон

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти директори

биология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

7.                   

Имомходжаева Азада

Сабировна

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Фанлар Академияси Геномика ва биоинформатика маркази лаборатория мудири

биология фанлари номзоди

 

Қолдирилди

 

 

 

8.                   

Абдурахмонов Тохтасин

Ўзбекистон Миллий университети Биология факультети декани

Қишлоқ хўжалик  фанлари номзоди, профессор

Чиқарилди

9.                   

Ниёзалиев

Бегали Ирисалиевич

 

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

10.               

Кимсанбоев Хожимурод

Тошкент Давлат аграр

университети профессори

Биология фанлари доктори, академик

Қолдирилди

11.               

Бобоқулов Насрулло Асадович

Якубов Мурод Одилович

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти директори

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти (ИСМИТИ) катта илмий ходими

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

12.               

Эрназарова Зироат

 

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти лаборатория мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

 

 

 

Қолдирилди

13.               

Насирова

Галия

Борисовна

Радкевич Мария Викторовна

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганика институти лаборатория мудири

ТИКХММИ

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

 Техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

14.               

Комилов

Бахтиёр Султонович

 

Суванов Боймурод

Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази бўлим бошлиғи

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

 

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Чиқарилди

 

 

Киритилди  

15.               

Бойметов

Карим

Исаевич

Алиқулов Сафар Мейлиқулович 

Ўсимликшунослик институти

бош илмий ходими

Ўсимликлар генетик ресурслар ИТИ директор ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори катта илмий ходим

Чиқарилди

 

 

Киритилди 

16.               

Қутлиева

Гўзал

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти лабаратория мудири

биология фанлари номзоди

 

Қолдирилди

17.               

Вохидова

Дилбар Салимовна

Абдурасулов Абдусалом 

Тошкент Давлат аграр

университети доценти

Тошкент давлат аграр университети

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент

Ветеринария фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

18.               

Исаев

Собиржон

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти профессори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

 

Қолдирилди

 

19.               

Санамьян

Марина Феликсовна

 

Бабаев Яшин Аманович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети лойиҳа раҳбари

 

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ илмий котиби

биология фанлари доктори

 

 

қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, катта илмий ходим

Чиқарилди

 

 

 

Киритилди 

 

20.               

Салохиддинов Абдухаким Темирхўжаевич

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти проректори

Техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

21.               

Низомов

Рустам Ахролович

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий текшириш институти директори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

22.               

Маърупов Аббосхон

Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий текшириш институти профессори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

23.               

Маматов

Камол

Мавқиевич

Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий текшриши институти директори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

24.               

Атаханов Абдуму-толиб Абдупатто ўғли

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси институти катта илмий ходим

техника фанлари доктори

Қолдирилди

25.               

Тўрақулов Хуршид

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва экспрементал биология институти лаборатория мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

Қолдирилди

26.               

Мавлянова Равза Фазлетдиновна

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий текшириш институти етакчи илмий ходим

Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходими

Қолдирилди

27.               

Ахмедова

Зухра

Юлдашевна

 

Кучкарова Любовь Салижановна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Зоология институти лаборатория мудири

 

ЎзМУ, Биология факултети профессори

биология фанлари номзоди

 

 

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

 

 

Киритилди

28.               

Абдуллаев Равшан

Боғдорчилик, бўлим мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Қолдирилди

29.               

Хидиров

Карим Имамназарович

Селекция ва генетика маркази

бош илмий ходим

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Қолдирилди

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август