Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳит муҳофазаси

 “Қишлоқ хўжалиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Исми шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси

ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Ахунов Али Ахунович

ЎзР Фанлар Академияси Биоорганик кимё институти, лабораторяи мудири, ИТК раиси

биология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

2.

Рашидова Дилбар

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти,
ИТК раис ўринбосари

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Қолдирилди

3.

Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна

Тошкент давлат аграр университети, ИТК илмий котиби

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

Филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.

Кучбоев Абдурахим Эргашевич

ЎзР Фанлар кадемияси Зоология институти институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Бобоев Саидмурод

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси лаборатория мудири

кишлок хужалиги фанлари доктори

Киритилди

6.

Сатторов Жўра Сатторович

Ўзбекистон Миллий Университети Биология факультети профессори

Биологияфанлари доктори, профессор, академик

Қолдирилди

7.

Қўзиев Рамазон Қўзиевич

Тупрокшинослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти директори

биология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

8.

Джуманиязова Гульнара Исмаиловна

ЎзР Фанлар Академияси Микробиология институти, "Тупрок микробиологияси" лабораторияси мудири

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Автономов Виктор Александрович

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

кишлок хужалиги фанлари доктори, профессор

Киритилди

9.

Буриев Забардаст Тожибоевич

ЎзР Фанлар Академияси Геномика ва биоинформатика маркази, директорнинг биринчи ўринбосари

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Имомходжаева Азада Сабировна

ЎзР Фанлар Академияси Геномика ва биоинформатика маркази лаборатория мудири

биология фанлари номзоди

Киритилди

10.

Наримонов Абдужалил

ЎзР Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти директори

биология фанлари доктори

Чиқарилди

Бобоқулов Насулло Асадович

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

кишлок хужалиги фанлари доктори, профессор

Киритилди

11.

Резаева Софья Мамедовна

ЎзР Фанлар Академияси Ботаника институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Мухиддинов Тиловиддин

ЎзР Фанлар Академияси Генетика ва экспрементал биология институти лаборатория мудири

биология фанлари номзоди

Киритилди

12.

Ахмедова Захро Рахматовна

ЎзР Фанлар Академияси Микробиология институти, микроорганизмлар ферменти лабораторияси мудири

биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Шокир Зоир Саатович

ЎзР Фанлар Академияси Микробиология институти, лабораторияси мудири

биология фанлари доктори, профессор

Киритилди

13.

Норкулов Усмон

Тошкент давлат аграр университети профессори

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори профессор

Чиқарилди

Турабоев Акмал Нормуминович

Ўзбекистон Миллий университети профессори.

биология фанлари доктори

Киритилди

14.

Хожаев Шомил Турсунович

Ўсимликларни ҳимоя қилиш, илмий-тадқиқот институти

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Чиқарилди

Марупов Аббосхон

Ўсимликларни ҳимоя қилиш, илмий-тадқиқот институти катта илмий ходим

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

Киритилди

15.

Анарбоев Азим Раимкулович

Тошкент давлат аграр университети, кафедра мудири

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Чиқарилди

Бобоев Саидмурод

ЎзР Фанлар Академияси Генетика ва экспрементал биология институти лаборатория мудири

биология фанлари доктори

Киритилди

16.

Якубов Мурод Одилович

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, Ирригация тизими ва тармоқларни ишлатиш лаборатория бош илмий ходими

Техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

17.

Дўстмуратова Саодат

Тошкент давлат аграр университети профессори

кишлок хужалиги фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Авлиёқулов Мирзаолим

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири

кишлок хужалиги фанлари доктори

Киритилди

18.

Хужамшукуров Нортожи Абдихоликович

Тошкент Кимё-технологиялари институти, факультет декани

Биология фанлари доктори профессори

Чиқарилди

Хашимова Нигора Рустамовна

ЎзР Фанлар Академияси Биоорганик кимё институти

Биология фанлари доктори

Киритилди

19.

Мавлонова Собир

Кимё-технологиялари институти профессори

Ветеринария фанлари доктори

Қолдирилди

20.

Намазов Шодмон Эргашевич

Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш

кишлок хужалиги фанлари доктори

Чиқарилди

Қаххоров Иззат

Агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лойиҳа раҳбари
Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси лаборатория мудири

кишлок хужалиги фанлари доктори

Киритилди

21.

Кушиев Ҳабибжон Ҳожибобоевич

Гулистон Давлат университети профессори

биология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

22.

Гафурова Лазизахон Акрамовна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “АгроЭкоБиотехнология” раҳбари

Техника фанлари доктори

Чиқарилди

Кушанов Фахриддин Неъматуллаевич

ЎР ФА Геномика ва биоинформатика маркази катта илмий ходими

биология фанлари доктори, катта илмий ходим

Киритилди

23.

Абдуллаев Алишер

Илғор технологиялар маркази директори ўринбосари

Биология фанлари доктори

Қолдирилди

24.

Садриддинов Азмиддин Садриддинович

Тошкент давлат техника университети

техника фанлари доктори, академик

Қолдирилди

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил июль 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август