Филология, психология ва педагогика фанлари

“Филология, психология ва педагогика фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш

 ТАРКИБИ

 

Фамилияси, исми, отасининг исми

Иш жойи ва лавозими

Илмий даражаси, унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.       

Джумабаева Жамила Шариповна

ЎзМУ кафедра мудири, ИТК раиси

Филология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

2.       

Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна

М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, профессори, ИТК раис ўринбосари

Педагогика фанлари доктори, профессори

Янги киритилган

3.       

Хамроқулова Хуршида

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети доценти, ИТК илмий котиби

филология фанлари номзоди, доценти

Янги киритилган

4.       

Мамадалиева Ноибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги Илмий котиби

Филология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

5.       

Ҳусанбоева Қундузхон Парпиевна

Олий ва ўрта махсус касб ҳунар таълимини ривожлантириш маркази бўлим бошлиғи

Педагогика фанлари доктори, профессор

Янги киритилган

6.       

Исраил Мукаддас Иргашевна

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникация университети профессори

Филология фанлари номзоди, профессор

Янги киритилди

7.       

Асилова Гулшан

Давлат божхона қўмитаси Божхона институти

Педагогика фанлари доктори, профессор

Янги киритилди

8.       

Шомусаров Шорустам Ғиёсович

Тошкент давлат Шарқшунослик институти араб филалогияси кафедра мудири

Филология фанлари доктори, профессор,

қолдирилди

9.       

Қаҳрамонов Қурдош Ялгашович

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ўзбек тили ва адабиёти, фольклори институти етакчи илмий ходим

Филология фанлари доктори, профессор,

қолдирилди

10.    

Сайфуллаева Раъно Рауфовна

Ўзбекистон Миллий университети, Хорижий филология факультети профессори

Филология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

11.    

Тухлиев Боқижон

Тошкент давлат Шарқшунослик институти профессори

Филология фанлари доктори, профессор

қолдирилди

12.    

Давронова Дилдора Саидовна

Ўзбекистон Жаҳон тиллари университети катта ўқитувчиси

Фалсафа доктори (PhD)

Янги киритилди

13.    

Асқаров Аброр Давлатмирзаевич

Ўзбекистон Миллий университети, Педагогика кафедраси мудири

Педагогика бўйича фалсафа доктори (PhD)

қолдирилди

14.    

Мирқосимова Марғуба

Ўзбекистон халқаро Ислом академияси

Филология фанлари доктори, профессор

Янги киритилди

15.    

Махмудов Абдухалим Хамидович

ТДПУ ҳузуридаги Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг масалакасини оишириш ҳудудий маркази катта ўқитувчиси

Педагогика фанлари доктори

қолдирилди

16.    

Хамроева Хулкар Хамидуллаевна

Ўзтелерадиокомпания катта муҳаррири

Филология фанлари номзоди, доцент

Янги киритилди

17.    

Ниёзметова Роза

Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт университети профессори

Педагогика фанлари доктори, профессор

Янги киритилди

18.    

Саъдуллаева Нилуфар Азимовна

Ўзбекистон Миллий университети кафедра мудири

Филология фанлари номзоди, доцент

Янги киритилди

19.    

Рўзиева Дилноза

Тошкент давлат Педагогика университети кафедра мудири

Педагогика фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

20.    

Асадов Юлдош Мухтарович

Қ.Ниёзий номидаги ЎЗПФИТИ

 

психология фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

21.    

Халилова Шахноза Тургуновна

ТДПУ   Психология ўқув –илмий маркази

психология фанлари доктори, профессори

Янги киритилди

22.    

 Жалилова Сабохат Халиловна

ТДПУ  Психология ўқув –илмий маркази 

 

психология фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

23.    

Согинов Нурмат  Абдусаматович

  ВМ ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази.

психология фанлари доктори, доцент

Янги киритилди

24.    

Лутфуллаева Дурдона Эсоновна

Алишер  Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Филология фанлари доктори, профессори

Янги киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил декабрь