Филология, психология ва педагогика фанлари

“Филология, психология ва педагогика фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
 ТАРКИБИ

Фамилияси, исми, отасининг исми

Иш жойи ва лавозими

Илмий даражаси, унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

 1.

Жумабоева Жамила Шариповна

ЎзМУ кафедра мудири ИТК раиси

Филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

2.

Абдуллаева Шаҳзода Абдуллаевна

ЎзМУ профессори ИТК раис ўринбосари

педагогика фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

3.

Хамроқулова Хуршида Кувватовна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети доценти, ИТК илмий котиби

Филология фанлари доктори

Қолдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Инновацион ривожданиш вазирлиги Илмий котиби

Филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

5.

Ҳусанбоева Қундузхон Парпиевна

Олий ва ўрта махсус касб ҳунар таълимини ривожлантириш маркази бўлим бошлиғи

Педагогика фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

6.

Исраил Муқаддас Иргашевна

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникация университети профессори

Филология фанлари номзоди, профессор

Қолдирилди

7. 

Асилова Гулшан

Давлат божхона қўмитаси Божхона институти

Педагогика фанлари доктори, доцент

Қолдирилди

8.

Шомусаров Шорустам Ғиёсович

Тошкент давлат Шарқшунослик институти араб филологияси кафедра мудири

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Ахмедова Дилфуза

Тошкент давлат Шарқшунослик институти кенгаши Котиби

Филология фанлари доктори, профессор

Киритилди

9.

Қаҳрамонов Қурдош Ялгашович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ўзбек тили ва адабиёти, фольклори институти етакчи илмий ходим

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Эрназарова Манзурахон Сафарбаевна

Навоий давлат институти “Бошлангич таълим” кафедраси мудири

педагогика фанлари номзоди, филология фанлар доктори

Киритилди

10.

Сайфуллаева Раъно Рауфовна

Ўзбекистон Миллий университети, Хорижий филология факультети профессори

Филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

11.

Тухлиев Боқижон

Тошкент давлат Шарқшунослик институти профессори

Филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

12.

Асқаров Аброр Давлатмирзаевич

Ўзбекистон Миллий университети, Педагогика кафедраси мудири

Педагогика бўйича фалсафа доктори (PhD)

Чиқарилди

Эргашева Гулрухсор Сурхониддиновна

Тошкент давлат Педагогика университети

Педагогика фанлари доктори, доцент

Киритилди

13.

Мирқосимова Марғуба

Ўзбекистон халқаро Ислом академияси

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Абузалова Мехринисо Қодировна

Бухоро Давлат университети кафедра мудири

Филология фанлари доктори, профессор

Киритилди

14.

Махмудов Абдухалим Хамидович

ТДПУ ҳузуридаги Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази катта ўқитувчиси

Педагогика фанлари доктори

Қолдирилди

15.

Ҳамроева Хулкар Ҳамидуллаевна

Ўзтелерадиокомпания катта муҳаррири

Филология фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

16.

Ниёзметова Роза

Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт университети профессори

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Мирзаева Салима Райимжоновна

Андижон Давлат университети ўзбек адабиётшунослиги кафедра мудири

Филология фанлари доктори, профессор

Киритилди

17.

Саъдуллаева Нилуфар Азимовна

ЎзМУ кафедра мудири

Филология фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

Камилова Саодат Эргашевна

ЎзМУ кафедра мудири

Филология фанлари доктори, доцент

Киритилди

18.

Рўзиева Дилноза

ТДПУ кафедра мудири

Педагогика фанлари доктори

Қолдирилди

19.

Асадов Йўлдош МУхтарович

Қ.Ниёзий номидаги ЎЗПФИТИ

П.ф.н., к.и.х.

Қолдирилди

20.

Халилова Шаҳноза Турғуновна

ТДПУ   Психология ўқув –илмий маркази

П.ф.д., проф

Қолдирилди

21.

Жалилова Сабохат Халиловна

ТДПУ  Психология ўқув-илмий маркази

п.ф.н., доц.

Қолдирилди

22.

Согинов Нурмат  Абдусаматович

ВМ ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази

п.ф.н., доц.

Чиқарилди

Раҳимов Владимир Шавкатович

ЎзМУ Таэквандо факультети декани

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Киритилди

23.

Лутфуллаева Дурдона Эсоновна

Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Исакулова Нилуфар Жаникуловна

Ўзбекистон Жаҳон тиллари университети доценти

Педагогика фанлари доктори, доцент

Киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август