Филология, психология ва педагогика фанлари

“Филология, психология ва педагогика фанлари” бўйича Илмий-техник кенгаш
 ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.                   

Хакимова

Мухаббат

Файзиевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Касб таълими (иқтисодиёт)” кафедраси профессори,

ИТК раиси

Педагогика  фанлари доктори,

профессор

Қолдирилди

2.                   

Хамраев Ғофуржон

 

 

 

 

Сапарниязова

Муяссар

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети “Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти

ИТК раис ўринбосари

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети доценти

филология фанлари номзоди, доцент

 

 

 

филология фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

 

 

 

 

 

Киритилди

 

 

3.                   

Асқаров

Аброр

Араббаева Дамегул

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “Педагогика” кафедраси мудири,

ИТК илмий котиби

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети “Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

психология фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

 

 

Аъзо эди

4.                   

Ахмедова Малохат

Республика таълим маркази, филология бўлим бошлиғи

педагогика фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

5.                   

Мамадалиева Наибахон

Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожданиш вазирлиги Илмий котиби

 

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

6.                   

Ахмедова

Наргиза Шихназаровна

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети доценти

филология фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

7.                   

Исраил

Муқаддас Иргашевна

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети профессори

филология

фанлари номзоди, профессор

Қолдирилди

8.                   

Эгамбердиева  Нодира Мелибаевна

Малака ошириш институти директори

педагогика фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

9.                   

Эрназарова Манзура Сапарбаевна

Навоий давлат педагогика

институти кафедра мудири

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

10.               

Махмудова Дилором

Республика болалар ижтимоий мослашув маркази ходими

психология фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

11.               

Усмонова

Шоира

Тошкент Давлат шарқшунослик институти, факультет декани

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

12.               

Исмаилова

Зухра

Карабаевна

 

Ўринова Нилуфар Муҳамадовна

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти “Педагогика, психология ва ўқитиш методикаси” кафедраси мудири

Фарғона давлат университети педагогика кафедраси доценти

педагогика фанлари доктори, профессор

 педагогика фанлари номзоди

 

Чиқарилди

 

 киритилди

 

 

 

13.               

Ахмедова Дилфуза

Тошкент Давлат Шарқшунослик институти Илмий котиби

филология фанлари доктори (DSс)

Қолдирилди

14.               

Мирзаева

Салима

Андижон давлат университети кафедра мудири

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

15.               

Абдуллаева Шоира

Тошкент Давлат Шарқшунослик институти профессори

психология фанлари доктори (DSс)

Қолдирилди

16.               

Эргашева Гулрухсор Сурхониддиновна

Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети,

факультет декани

педагогика фанлари доктори, доцент

Қолдирилди

17.               

Қодирова

Мунира Расуловна

Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали тиллар ва таълим технологияси кафедраси мудири

педагогика фанлари доктори

 

Қолдирилди

18.               

Рахимов Владимир Шавкатович

 

 

Тўхтабоев Низомжон Турсуналиевич

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Таэквандо ва спорт фаолияти факультети декани

Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш маркази Спорт бошқаруви кафедраси профессори в.б

педагогика фанлари номзоди, доцент

педагогика фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

 

 

Киритилди

19.               

Мажидова

Раъно

Урушевна

Хамроева

Хулкар

Хамидуллаевна

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети кафедра мудири

 

Ўзбекистон давлат хореография академияси доценти в.б.

филология фанлари номзоди, доцент

филология фанлари номзоди

Чиқарилди

 

Киритилди

20.               

Камилова

Нодира Гайратовна

Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети “Психология” кафедраси

профессори в.б.

Психология фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

21.               

Жўраев Хусниддин Олтинбоевич

Бухоро давлат университети, факультет декани

педагогика фанлари доктори (DSс)

Қолдирилди

22.               

Ботирова

Адиба

Эркиновна

Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, факультети декани

Филология фанлари номзоди, профессор

Қолдирилди

23.               

Сапарова

Кундуз

Атабаевна

Шойимова Шохиста Санакуловна

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори

 

Тошкент педиатрия тиббиёт институти (ТошПТИ) Фуқаролик жамияти, педагогика ва психология кафедраси доценти,

филология фанлари доктори

психология фанлари номзоди, доцент

Чиқарилди

 

Киритилди

24.               

Алимова

Васила Саттаровна

Республика болалар ижтимоий мослашув маркази директори

тиббиёт фанлари номзоди

Қолдирилди

25.               

Абузалова Мехринисо

Бухоро Давлат университети,

кафедра мудири

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

26.               

Мирсолиева Муҳаббат Тўхтасиновна

Раупова Лайло

Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети Мактабгача таълим факультети декани

Алишер Навоий номидаги ўзбек тили ва адабиёти университети, факультети декани

педагогика фанлари доктори

Филология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Киритилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август