Биология фанлари

“Биология фанлари”  бўйича Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Исми шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович

Фанлар академияси

Ботаника институти директори, ИТК раиси

Биология фанлари доктори, профессор, академик

Қолдирилди

2

Холматов Бахтиёр Рустамович

 

Фанлар академияси

Зоология институти директори, ИТК раис ўринбосари

Биология  фанлари  номзоди

Қолдирилди

3

Адилов Беҳзод Абдуллаевич

 

Фанлар академияси

Ботаника институти лойиҳа рахбари ИТК илмий котиби

Биология фанлари номзоди

Қолдирилди

4

Далимова Сурайё Нугмановна

Ўзбекистон  Миллий  университети, кафедра   мудири

Биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Тўраев Озод Суннатуллаевич

Геномика ва биоинформатика маркази лаборатория мудири

Биология  фанлари  номзоди, катта илмий ходим

Киритилди

5

Саатов Талат Саатович

Биофизика ва биохимия институти лаборатория  мудири

Биология  фанлари доктори, профессор, академик

Чиқарилди

Камилов Бахтиёр Ганиевич

Балиқчилик илмий-тадқиқот институти илмий ходими

Биология  фанлари доктори

Киритилди

6

Қурбанбаев Илхам Джуманазарович

Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал   биологияси институти

Биология фанлари доктори

Чиқарилди

Усмонов Рустам Махмудович

Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал   биологияси институти етакчи илмий ходими

Биология фанлари доктори, профессор.

Киритилди

7

Гулямова Ташхан Гафуровна

Фанлар академияси Микробиология институти, лаборатория  мудири

Биология фанлари доктори

Қолдирилди

8

Асроров Музаффаржон Исломович

Биофизика ва биохимия институти директор ўринбосари

Биология  фанлари  доктори

Чиқарилди

Кучкарова Любовь Салижановна

Ўзбекистон  Миллий   университети Одам ва хайвонлар физиологияси кафедраси профессори

Биология фанлари доктори, профессор

Киритилди

9

Бобоев Сайфулла Ғафурович

Ўзбекистон  Миллий   университети, Генетика  кафедраси  мудири

Биология  фанлари  доктори, доцент

Чиқарилди

Шакиров Заир Саатович

Фанлар академияси Микробиология институти, лаборатория  мудири

Биология фанлари доктори

Киритилди

10

Усманов Пўлат Бекмуродович

Биофизика ва биохимия институти, лаборатория мудири

Биология  фанлари  доктори, профессор

Чиқарилди

Эшова Холиса Саидовна

ЎзМУ Зоология кафедраси профессори

Биология  фанлари  доктори

Киритилди

11

Юнусхонов Шавкат

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, лаборатория мудири

Биология  фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

12

Мирзаев Улугбек Тураевич

Фанлар академияси Зоология институти илмий ишлар бўйича директор муовини

Биология фанлари номзоди

Киритилди

Артиқбоева Гулнора

Биофизика ва биохимия институти, илмий котиб

Биология  фанлари  номзоди

Чиқарилди

13

Ибрагимов Фозил Ахмедович

Биорганик кимё институти, етакчи илмий ходим

Биология  фанлари доктори

Киритилди

Азимов Жалолиддин Азимович

Фанлар академияси

Зоология  институти

Биология  фанлари доктори, академик

Чиқарилди

14

Бабоев Саидмурод

Фанлар Академияси

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Биология фанлари доктори.

Қолдирилди

15

Шомуродов Хабибулло Файзуллоевич

Ботаника институти, лаборатория мудири

Биология фанлари доктори, профессор

Киритилди

Камбурова Венера Сейтумерова

Геномика ва биоинформатика маркази, лаборатория мудири

Биология фанлари номзоди

Чиқарилди

16

Тилябаев Заитжон

Фанлар Академияси

Биоорганик кимё институти,

eтакчи илмий ходим

Биология  фанлари  доктори

Қолдирилди

17

Шеримбетов Санжар Гулмирзаевич

Фанлар Академияси

Биоорганик кимё институти,

eтакчи илмий ходим

Биология фанлар доктори

Қолдирилди

18

Ахмеджанов Искандар Гулямович

Биофизика ва биокимё институти,

eтакчи илмий ходим

Биология фанлар доктори,

Профессор

Чиқарилди

Турсунходжаева Фируза Муратова

ЎР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти

Биология фанлари номзоди

Киритилди

19

Курбанназарова Раънохон Шараповна

Биофизика ва биокимё институти,

лаборатория мудири,

Биология фанлар доктори

Қолдирилди

20

Шакарбоев Эркин Бердиқулович

Фанлар академияси Зоология институти илмий котиби

Биология фанлари доктори, профессор

Киритилди

Хожиматов А. А.

Стоматология институти

кафедра мудири

Биология фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

21

Ибрагимова Эльвира

Биофизика ва биокимё институти,

Катта илмий ходим

Биология фанлари номзоди

Чиқарилди

Давронов Қадиржон Сотиболдиевич

ЎзМУ профессори

Биология  фанлари  доктори, профессор

Киритилди

 

 Илмий-техник кенгаш таркиби:


2018 йил июль
 

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август