Архитектура, қурилиш, дизайн ва шаҳарсозлик

Архитектура, қурилиш, дизайн ва шаҳарсозлик фанлари бўйича 
Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Т/р

Фамилия, исми, шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Тўлаганов Абдуқобил Абдунабиевич Ходжаев Саидаълам Аглоевич

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкциялари технологияси” кафедраси профессори

ИТК раиси

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Шаҳар қурилиши хўжалиги” кафедраси профессори

техника фанлари доктори, профессор техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

 

Аъзо эди

 

2.

Усманов

Мурадхан Саидмахмудович

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Шаҳарсозлик ва ландшафт архитектураси” кафедраси доценти

ИТК раис ўринбосари

архитектура фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

 

3.

Матниязов

Зафар

Эркинович

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Интерьер ва ландшафт дизайни” кафедраси мудири

ИТК илмий котиб

доцент

Қолдирилди

4.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион  ривожланиш вазирлиги, Илмий котиб

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

6.

Хотамов

Асатилла Тоштемирович

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Шаҳар қурилиши хўжалиги” кафедраси доценти

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

7.

Щипачова

Елена

Владимировна

Тошкент темир йўл муҳандислари институти “Бино ва иншоотлар” кафедраси профессори

техника фанлари доктори, профессор

 

Қолдирилди

 

8.

Файзиев

Ҳомитхон

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Гидротехник иншоотлар” кафедраси доценти

техника фанлари доктори, профессор

 

Қолдирилди

9.

Махаматалиев Иркин

Мўминович

Тошкент темир йўл муҳандислари институти профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

10.

Адилов

Зарифжон Химматович

Тошкент архитектура-қурилиш институти “Интерьер ва ландшафт дизайни” кафедраси профессори

техника фанлари номзоди, доцент

 

Қолдирилди

11.

Ходжаев Саидаслам Аглоевич

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги мутахассиси

техника фанлари номзоди

Қолдирилди

12.

Мустаев

Бахром Баходирович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти доценти

архитектура бўйича фалсафа доктори (PhD)

Қолдирилди

13.

Ишанходжаев Абдурахман Осимович

Тошкент автомобиль йўллар институти профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

14.

Усманов Валиахмат

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти доценти

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

15.

Саидмуродов Бахтиёр

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти доценти

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

16.

Максумов

Турсун Абдуллаевич

“SINOMED” МЧЖ директор ўринбосари

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган архитектор

Қолдирилди

17.

 

Асатов Нурмухаммад

Жиззах политехника

институти доценти

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

18.

Дурдиева Гавҳар

Салаевна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Хоразм Маъмун академияси “Жанубий Оролбўйи меъморий ёдгорликларининг материалларини синаш ва таъмирлаш лабораторияси” мудири

архитектура фанлари доктори

Қолдирилди

19.

Нарматов Нуритдин Жумаевич

«ТоshuyjoyLITI» акциядорлик жамияти бош директори в.в.б.

-

Қолдирилди

20.

Толипов Нигматулла

Хамидович

Тошкент Давлат техника университети қошидаги ДУК

“Фан ва тараққиёт” катта илмий ходими

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

21.

Бегжанова Гулрух Бахтияровна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Органик ва неорганик  кимё институти қошидаги “СТРОМ” МЧЖ бош илмий ходим

техника фанлари доктори, профессори

Қолдирилди

22.

Юнусов

Миржалил

Тошкент кимё технологиялари

институти профессори

техника фанлари доктори, профессори

Қолдирилди

23.

Қамбаров

Жамол Сайидохидович

“PRO YEK DOMINANTE” ОАЖ

бош мутахассис

Техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

24.

Мухаммедбоев Абдували

Абдусатарович

Тошкент кимё-технологиялари институти “Кимёвий техник жараён ва қурилмалар” кафедра доценти

кимё фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

25.

Вахитов Мубин Муминович

Бухоро муҳандислик технологиялари институти “Архитектура”

кафедра профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

26

Кондратьев Владимир Анатольевич

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш инсититутининг “Курилиш технологияси ва уни ташкил этиш” кафедраси мудири

техника фанлари номзоди, доценти

Қолдирилди

27

Усманов Саидисломхон

Маннонович

Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети доценти

“Архитектура ва қурилиш” кафедра мудири, PhD

Қолдирилди

 

Илмий-техник кенгаш таркиби: 

2018 йил июль

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август