Ахборотлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш

Ахборотлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш фанлари” бўйича
Илмий-техник кенгаш
ТАРКИБИ

Исми шарифи

Иш жойи, лавозими

Илмий даражаси ва унвони

ИТК таркиби ротацияси ҳақида маълумот

1.

Игамбердиев Хусан Закирович

Тошкент давлат техника университети, “Интеллектуал муҳандислик тизимлари” кафедраси профессори, ИТК раиси

техника фанлари доктори, профессор, академик

Қолдирилди

2.

Маматов Нарзулло Солижонович

Тошкент ахборот технологиялари университети, “Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази”, ИТК раис ўринбосари

техника фанлари доктори

Қолдирилди

3.

Зайнидинов Хакимжон Насиридинович

Тошкент ахборот технологиялари университети, “Ахборот технологиялари” кафедраси мудири, ИТК илмий котиби

техника фанлари доктори,  профессор

Қолдирилди

4.

Арипов Мерсаид Мирсидикович

Ўзбекистон Миллий университети, “Амалий математика ва компьютер таҳлили” кафедраси мудири

физика-математика фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Холмуродов Омонбой

Тошкент ахборот технологиялари университети Ургенч филиали доценти

PhD

Киритилди

5.

Фозилов Шавкат Хайруллаевич

Тошкент ахборот технологиялари университети, “Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази” илмий ишлар бўйича директор ўринбосари

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Мусаев Мухаммаджон Махмудович

Тошкент ахборот технологиялари университети профессори

техника фанлари доктори, профессор

Киритилди

6.

Мамадалиева Наибахон Сайдаминовна

Ўзбекистон Республикаси Инновацион  ривожланиш вазирлиги илмий котиби

филология фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

7.

Лутфиллаев Махмуд Хасанович

Самарқанд давлат чет тиллар институти, “Ахборот технологиялари” кафедраси профессори

педагогика фанлари доктори,  профессор

Чиқарилди

Қобулов Анвар Восилович

Ўз Миллий университети кафедра мудири

техника фанлари доктори, профессор

Киритилди

8.

Сиддиков Исомиддин

Тошкент давлат техника университети

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

9.

Шипулин Юрий Геннадевич

Тошкент давлат техника университети

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Расулов Акбарали

Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиалли директори

Физика математика фанлари доктори, профессор

Киритилди

10.

Рахманов Зафар Равшанович

Ўзбекистон Миллий университети “Амалий математика ва компьютер таҳлили” кафедраси доценти

физика-математика фанлари доктори

Чиқарилди

Мадрахимов Шавкат

Ўзбекистон  Миллий университети кафедра мудири

физика-математика фанлари номзоди, доцент

Киритилди

11.

Бобомуродов Озод Жураевич

Тошкент ахборот технологиялари университети профессори

техника фанлари доктори, профессор

Чиқарилди

Машарипов Санъатбек Атаназарович

“Мустафо софт” МЧЖ раҳбари, ТАТУ Ургенч филиали ўқитувчиси, Хоразм инновация маркази раҳбари

инноватор

Киритилди

12.

Хакимов Муфтох

Ўзбекистон Миллий университети, доцент

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

13.

Джуманов Жамолжон Худайқулович

Тошкент ахборот технологиялари университети, Компютер тизимлари кафедраси мудири

техника фанлари доктори

Чиқарилди

Игнатьев Николай Александрович

ЎзМУ Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари кафедраси профессори

физика математика фанлари доктори, профессор

Киритилди

14.

Маматов Алишер Зулунович

Тошкент  текстил  ва енгил саноат муҳандислари институти профессори

техника фанлари доктори, профессор

Қолдирилди

18.

Каххоров Аълохон

Тошкент  тўқимачилик  ва енгил саноат муҳандислари институти доценти

техника фанлари номзоди, доцент

Қолдирилди

 

 

Илмий-техник кенгаш таркиби:

2018 йил декабрь

2019 йил апрель

2019 йил август

“Ахборотлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш” секцияси бўйича Илмий-техник Кенгаш

НТСга тегишли лойиҳалар

 

Лойиҳа шифри

Лойиҳа мавзуси

Ижрочи ташкилотнинг номи

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш.

1

2

3

4

5

1.       

СС-Итаб-2018-10

Болаларда гемангиомаларни ташхислаш ва даволашда янги компьютер технологиялари ва ускуналарни татбиқ этиш

Тошкент тиббиёт академияси

Садиков Расул Рустамович

2.       

БВ-Итех-2018-47

IMEI (Халқаро мобил ускуналар идентификатори) орқали мобил қурилмаларни идентификация қилиш ахборот тизимини яратиш ва жорий этиш

Тошкент ахборот технологиялари университети

Давронбеков Дилмурод Абдужамилович

3.       

БВ-Итех-2018-84

Автоматлаштирилган фермер хўжаликларини бошқариш тизимини яратиш ва фойдаланиш

Тошкент вилоят инновацион фаолият ва технологиялар трансферти ҳудудий маркази

Беккамов Чоршанби Исмаилович

4.       

БВ-Итех-2018-45

Инновацион ғоя ва лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларни ташқи ва ички бозорларга олиб чиқиш бўйича ахборот-таҳлил портали

Ўзбекистон радиотехника, электроника ва алоқа илмий-техника жамияти

Кадиров Абдурашид Маджидович

5.       

И-2017-1-22

Тошкент Давлат техника ва Тошкент ахборот технологиялари университетларида ёшларнинг “start-up” ташаббуслари майдончасини ташкил этиш

«Илмий-техника ахбороти ресурслари» МЧЖ, Тошкент Давлат техника университети, Тошкент ахборот технологиялари университети

 

6.       

И-2017-4-2

Илмий-тадқиқот маълумотларини бошқаришнинг ягона тизимини жорий этиш

«Илмий-техника ахбороти ресурслари» МЧЖ,

 

7.       

И-2017-4-4

Ахборот тизимларида маълумотларга интеллектуал ишлов бериш, излаш моделларини яратиш ва жорий қилиш

Тошкент ахборот технологиялари университети,

 

8.       

БВ-А3-003

Теоретико-методологические основы построения интеллектуальных программ систем электронной базы национальных изданий, рекомендованных ВАК РУз и мониторинга цитирования научных статей, создание «Национального индекса цитирования научных статей»

Олий аттестация комиссияси,

 

9.       

БА-А5-005

Суст шаклланган web маълумотлардан ахборот олиш алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратиш

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази,

 

10.   

БА-А5-025

Адаптив бошқариш тизимини ва кўп поғонали карбонизациялаш жараёнини автоматлаштирилган мониторингини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш

Тошкент  ахборот технологиялари университети Нукус филиали,

 

11.   

БА-А5-033

Даволаш-профилактика муассасаларида маълумотларга ишлов бериш ва фаолият мониторинги автоматлашган тизимини яратиш

Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали,

 

12.   

БА-А5-008

IP телевидение ва мобил алоқа учун телевизион кодекнинг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш

Тошкент ахборот технологиялари университети,

 

13.   

БА-А5-021

Вейвлет таҳлил асосида сейсмик сигналларга ишлов бериш учун ихтисослаштирилган тизимни ишлаб чиқиш

Тошкент ахборот технологиялари университети,

 

14.   

БА5-035

Зарядланган зарралар оқими детекторини тадқиқ этиш ва унинг асосида ер силкинишларини башорат қилиш учун ўлчов ахборот комплексини яратиш

Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиали,

 

15.   

БА-А3-026

AlxGa1-x P/ GaP/GayIn1-yP гетеротузилмалар ва улар асосида қисқа тўлқинли  оптик сигналларни спектрофотометрик таҳлил этиш учун фотодатчиклар олиш ва тадқиқ этиш

Ташкент  ахборот технологиялари университети,

 

16.   

БЕОА-5-005

Инсон нутқини таниш тизимлари қурилмаларининг тахлили ва нутқий сигналларни қайта ишловчи аппарат-дастурий воситалар яратиш

Ташкент  ахборот технологиялари университети,

Мирзахалилов С.С.

17.   

БЁО-А5-007

Видео малумотларни автоматик таниб олиш масаласини дастурий воситаси, усул ва алгоритимлари ишлаб чиқиш

Ташкент  ахборот технологиялари университети,

Хужаяров И.Ш.

18.   

ЁОТ-Атех-2018-168

Компьютер тармоқларида ҳужумларни аниқлаш усуллари ва воситаларини такомиллаштириш

Тошкент давлат техника университети

Кадиров Мирҳусан Мирпулатович

19.   

ЁОТ-Фтех-2018-159

Создание 3D-модели золоторудных месторождений гор Букантау Центральных Кызылкумов в современном программном комплексе Micromine с разработкой критериев оценки скрытого оруденения (на примере участков Каратаг, Бахтли, Сардор и Южный Окжетпес)

Тошкент давлат техника университети

Тангиров Абдимутал Исамитдинович

20.   

ЁОТ-Фтех-2018-149

Математическое моделирование нелинейных процессов фильтрации в двухкомпонентных средах, описываемых нелинейными граничными условиями

Ўзбекистон миллий университети

Рахмонов Зафар

21.   

ЁОТ-Атех 2018-19

Ахборот технологияларини қўллаган ҳолда тикувчилик ишлаб чиқаришини, чарм ва мўйна чиқитларидан енгил саноат буюмларини ишлаб чиқишнинг ресурстежамкор технологиясини яратиш ва тадбиқ этиш

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Хакназарова Зиёда Камолиддиновна

22.   

ЁБВ-Фтех-2018-138

Булутли ҳисоблаш технологияси базасида ахборот таҳлил тизимини лойиҳалашнинг назарий асосларини ишлаб чиқиш

Тошкент ахборот технология-лари университети Самарқанд филиали

Каршиев Зайнидин Абдувалиевич

23.   

ЁБВ-Атех-2018-131

"Автоматлаштирилган робото конструктор техник ишланмалар" мажмуаси ва ундан фойдаланиш йўриқномасини ишлаб чиқиш

Тошкент ахборот технология-лари университети

Абдуллаев Алишер Илхамович

24.   

ЁБВ-Атех-2018-134

Нутқий сигналларни таниш алгоритмларининг рақамли сигнал процессорларида таҳлили ва дастурий таъминотини яратиш

Тошкент ахборот технология-лари университети

Берданов Улугбек Абдумуродович

25.   

ЁБВ-Атех-2018-10

Суст шаклланган жараёнларни моделлаштириш учун кўп агентли интеллектуал тизим алгоритм ва дастурларини ишлаб чиқиш

Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази

Фозилова Мадина Мирхалиловна

26.   

ЁБВ-Атех-2018-212

Электрон ҳукумат тизимида ахборот ресурсларини хавфсизлигини таъминлаш усуллари ва алгоритмларини тадқиқ этиш ва ишлаб чиқиш

Тошкент ахборот технология-лари университети Қарши филиали

Рахматов Фуркат Абдираззокович

27.   

ЁБВ-Атех-2018-9

Ўзбекистон журналларининг миллий ахборот тизими

"E-LINE PRESS" масъулияти чекланган жамияти

Хайруллаев Бахтияр Алимжанович

28.   

БВ-М-Ф4-09

Норавшан муҳитда мураккаб тузилмали ахборотларга ишлов бериш, таниб олиш ва башоратлашнинг боҳоларини ҳисоблаш алгоритмлари мантиқий-эвристик синфига асосланган интеллектуал тизимлари

Тошкент ахборот технологиялари университети

Мингликулов З.Б т.ф.д

29.   

БВ-Ф4-011

Сигналларни ва тасвирларни кайта ишлаш масалаларда параллел ҳисоблашни назарияси, методлари ва воситаларни ривожлантириш

Тошкент ахборот технологиялари университети

Хамдамов У.Р. т.ф.н.

30.   

БВ-Ф4-023

Тақсимланган ахборот-коммуникация тизимларида инцидентлар ва киберхужумларга қарши харакатларни бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш

Тошкент ахборот технологиялари университети

Ганиев С.К.
т.ф.д.

31.   

БВ-М-Ф4-003

Белгиларнинг ўзаро боғлиқликларини баҳолашга асосланган таниб олиш операторларини синтез қилиш усуллари

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Хамдамов Р.
т.ф.д

32.   

БВ-М-Ф4-004

Бошқариш тизимлари назариясида алгоритмлаш принципларини ишлаб чиқиш

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Норматов И.Х.
ф-м.ф.н

33.   

БВ-М-Ф4-005

Кўппоғонали, тақсимланган Smart Grid энерготехник тизимларида бошқарув қарорлари қабул қилишни интеллектуал қувватлаш усул ва моделлари

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Жуманазаров С.С т.ф.н.

34.   

БМ-В-Ф4-011

Ноаниқлик шароитларида маълумотларни интеллектуал таҳлилининг норавшан-нокоррект масалаларини ечиш усул ва алгоритмлари

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Мухамедиева Д.Т.
т.ф.д.

35.   

БВ-М-Ф4-001

Кўп ўлчовли мураккаб иссиқлик ва модда алмашинуви масалалрининг математик моделлари ва уларни ечиш учун тармоқланган самарали ҳисоблаш алгоритмлари

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Хужаев И.К.
т.ф.д

36.   

БВ-М-Ф4-002

Норма ва зарарли ўсимталар ҳолатларида инсон организми асосий тизимлари орасидаги ўзаро боғлиқ регуляторикаси информацион технологиясининг фундаментал асосларини яратиш

Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

Хидирова М.Б.
ф-м.ф.н.

37.   

БВ-М-Ф4-005

Smart Grid энерготехник тизимларида бошқарув корхоналари қабул қилишни интеллектуал қувватлаш усуллари ҳамда функционал масалаларни ечиш моделлари ва алгоритмлари

Ўзбекэнерго АЖ Илмий-техника маркази

Ишонходжаев Ғ.Қ.
т.ф.н.

38.   

ОТ-Ф4-78

Идентификацион ёндашув асосида динамик объектларни адаптив бошқариш системаларини синтезининг назарий асослари ва мунтазам усулларини ишлаб чиқиш

Тошкент давлат техника университети

 

Игамбердиев Х.З. т.ф.д.

39.   

БВ-М-Ф4-09

Норавшан муҳитда мураккаб тузилмали ахборотларга ишлов бериш, таниб олиш ва башоратлашнинг боҳоларини ҳисоблаш алгоритмлари мантиқий-эвристик синфига асосланган интеллектуал тизимлари

Тошкент ахборот технологиялари университети

Мингликулов З.Б т.ф.д

40.   

БВ-Ф4-011

Сигналларни ва тасвирларни кайта ишлаш масалаларда параллел ҳисоблашни назарияси, методлари ва воситаларни ривожлантириш

Тошкент ахборот технологиялари университети

Хамдамов У.Р. т.ф.н.

41.   

БВ-Ф4-023

Тақсимланган ахборот-коммуникация тизимларида инцидентлар ва киберхужумларга қарши харакатларни бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш

Тошкент ахборот технологиялари университети

Ганиев С.К.
т.ф.д.

 

 Ахборотлаштириш_фанлари_бўйича_лойиҳалар