СМИ о нас

http://uza.uz/oz/society/zbekistonda-skolkovo-bilan-amkorlikda-ilk-startap-tur-tkazil-28-05-2020