Tematik mavzular va muammolar

Ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida bajarilayotgan ilmiy loyihalarining ma'lumotlar bazasi

 

Vazirlik va idoralar tomonidan barcha sohalardagi ilmiy muammolarni va ilmiy tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarni joylashtirib boruvchi ma'lumotlar bazasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Vazirlik va idoralar tomonidan taklif etilgan 100 dan ortiq soha muammolari asosida shakllangan tematik mavzular ro‘yxati.

Mazkur ma'lumotlar doimiy yangilanib boriladi.