Ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjatlar

Oʻzbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat toʻgʻrisidagi” Qonuni

https://regulateon.gov.uz/uz/documents/2104 

 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Chiqarib yuborilayotgan issiqlik, yoʻldosh va fakel gazlarini qoʻllagan holda elektr energiyasi ishlab chiqarishni oshirish toʻgʻrisida”gi qaror loyihasi

https://regulation.gov.uz/uz/document/1268