Tijoratlashtirish bo‘yicha jozibador ilmiy ishlanmalar pasporti

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi PF-5953-sonli “2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi farmonining 170-bandida keltirilgan Ilm-fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish, har bir oliy ta‘lim va ilmiy-tadqiqot dargohi nufuzli chet el universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikni kuchaytirish bo‘yicha 2017-2020 yillar davomida davlat budjeti hisobidan moliyalashtirilgan 1246 ta loyihalardan  146 ta eng natijador innovatsion va amaliy loyihalar saralab olingan.