Doctorantura

Doktorantura onlayn tizimi Tizimdan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 2019 yilda tayanch doktoranturaga va doktoranturaga qabul qilingan izlanuvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasi