Dolzarb xabarlar

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy-tadqiqot muassasalarini laboratoriya asbob-uskunalari bilan jihozlash

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 noyabrdagi PQ-3365-son qaroriga asosan 2018-2020 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy-tadqiqot muassasalariga laboratoriya asbob-uskunalari bilan jihozlash yuzasidan taqdim etilgan buyurtmalari to‘g‘risida ma’lumotlar har chorakda joylashtirib boriladi.