The regional department of innovative development of Khorezm region


Otamuratov Oybek Bakhtiyorovich

Head of the regional department of innovative development of Khorezm region

+998 (91) 192-75-58

o.otamurodov@mininnovation.uz