The regional department of innovative development of Navoi region


Kholboyev Shakhobiddin Abduadizovich

Head of the regional department of innovative development of Navoi region

+998 (93) 950-09-55

sh.xolboev@mininnovation.uz